Tosca

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch © Karen Stuke, Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb © karen stuke

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb © karen stuke

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007

TOSCA Theater Altenburg, Premeiere am 28.1.2007

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, © Karen Stuke...Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

TOSCA Theater Altenburg, Premiere am 28.1.2007, Tosca von Giacomo Puccini Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber, Kostüme: Tamara Oswatitsch Mit Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb

B10V0036

Tosca von Giacomo Puccini
Theater Gera 2007 Regie: Matthias Oldag, Bühne: Thomas Gruber
Mit: Capucine Chiaudani, Teruhiko Komori, Ricardo Tamura, Lucja Zarzycka-Kielb